Interpretacja charakterologiczna dziecka w oparciu o wiedzę numerologiczną i psychologiczną.

napisał/a: ~Anna 2010-07-15 15:59
Interpretacja charakterologiczna dziecka w oparciu o wiedzę numerologiczną i psychologiczną.
Interpretacja taka pomoże w procesie wychowawczym i rozwojowym dziecka.
Da wskazówki rodzicom na co mają zwrócić uwagę w jego wychowaniu jakie cechy wzmacniać a jakie kontrolować.
Pomoże zrozumieć dlaczego dziecko przyjmuje takie a nie inne postawy wobec otaczającego go środowiska.
Pierwszy kontakt ze światem małego człowieka ma decydujące znaczenie w jego późniejszym życiu. To właśnie we wczesnym procesie rozwojowym kształtują się nasze dorosłe zachowania. Umiejętne podejście do jego rozwoju pomoże mu podejmować właściwe decyzje życiowe i zawodowe.
Co to jest numerologia :
Zapiski o niej można znaleźć we wszystkich starożytnych cywilizacjach. Wiadomo również, że wprowadzeniem jej do cywilizacji zachodniej zajął się Pitagoras. Liczby stanowią podstawę całej ludzkiej wiedzy. Astronomia, fizyka, chemia, elektronika itp. opierają się na zasadach numerycznych, a numerolodzy twierdzą, że zasady te dotyczą również ludzi. Każdy z nas rodzi się w określonym czasie, dniu, miesiącu i roku. Zgodnie z zasadami numerologii imiona, nazwiska i data urodzenia tworzą wzór towarzyszący nam przez całe nasze życie.
„Matematyka jest alfabetem za pomocą którego Bóg opisał świat” Galileusz
W trakcie nauki psychologii mogłam zaobserwować że obydwie te dziedziny wiedzy pokrywają się ze sobą.
Sprawdziło się to bardzo skutecznie w procesie wychowawczym moich dzieci dla tego uważam że taka wiedza może być pomocna i u państwa.
Zapraszam do kontaktu apek9@o2.pl, oraz na stronę www.mojeezo.pl.
Przykładowa Interpretacja na stronie internetowej.