Nieuczciwy pracownik lub pracodawca

napisał/a: detektywi 2015-11-02 10:07
Temat o tyle ciężki, bo okradają najbliżsi – ludzie, którzy powinni być godni zaufania i dbać o interes firmy. Tymczasem aż trzy na cztery firmy padają ofiarą kradzieży czy oszustw ze strony swoich pracowników!
Sytuacja może też przybrać odwrotny bieg, bo często to pracodawcy z jakichś przyczyn lub po prostu zwykłej nieuczciwości zalegają z wypłatą wynagrodzenia za wykonaną pracę.
Najczęstsze uchybienia ze strony pracowników lub pracodawców to:
- kradzież paliwa
- kradzież pieniędzy
- nie wykonanie pracy z należytą starannością
- niewypłacenie wynagrodzenia
- złe traktowanie pracowników - mobbing
- nieuczciwa konkurencja

Aby udowodnić lub złapać nieuczciwego pracodawcę lub pracownika na "gorącym uczynku" nie raz potrzebne są fachowe działania z zewnątrz.
Sprawdź jak sobie poradzić z kłopotami w biznesie na:
detektywkrakow.pl
https://www.facebook.com/detektyw.krakow/