Majewska forever!

napisał/a: ~Ikselka 2012-11-19 11:42
Macie i czytajcie. Reszta (równie interesujaca) w linku.
Jak komuś tutaj za dużo, to polecam przynajmniej ostatnie zdanie z
niniejszego cytatu...


http://kefir2010.wordpress.com/2012/06/25/prof-dorota-majewska-ujawnia-swiatowy-spisek-w-obrocie-i-podawaniu-szczepionek/

"(...)Ogólnie można powiedzieć, że raport IOM z 2004 r. był wyprodukowany,
żeby zgodnie z zamierzonym celem ukryć związek autyzmu z thimerosalem.
Jednak nie uspokoił on krytyków, raczej ich oburzył. Pod ciśnieniem
rodziców i Kongresu USA, IOM został zmuszony do powołania nowego panelu
naukowców, którzy skrytykowali poprzedni raport za manipulacje oraz
konflikt interesów i zażądali, aby CDC udostępniła bazę szczepionkowych
danych publiczności. Dotychczas tylko dwóm naukowcom, Markowi i Davidowi
Geierom po całorocznych walkach z CDC i z pomocą Kongresu udało się do niej
dotrzeć. Autorzy ci opublikowali wyniki własnych analiz, które powtórzyły
oryginalne analizy Verstraetena i wykazały, że thimerosal ze szczepionek
może być odpowiedzialny za autyzm, ADHD, upośledzenie umysłowe, epilepsję i
inne neurologiczne uszkodzenia dzieci. (Geier & Geier, Int J Toxicol. 2004,
23(6):369-76; Med Sci Monit. 2005, 11(4):CR160-70; Med Sci Monit. 2006,
2(6):CR231-9; : Neuro Endocrinol Lett. 2006, 27(4):401-13; J Toxicol
Environ Health A. 2007, 70(10):837-51). Próby dezawuowania tych uczciwych,
niezależnych amerykańskich uczonych 5 przez PTW przy równoczesnym
gloryfikowaniu publikacji jawnie zafałszowanych, pozostawię bez komentarza.
Zafałszowane wyniki ekologicznego badania CDC nadal są jednak
wykorzystywane jako koronny argument rzekomo ?świadczący? o
bezpieczeństwie thimerosalu. Na zlecenie Kongresu USA, panel ekspertów z
National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) dokonał
niezależnej oceny tego badania i skrytykował je jako błędnie zaplanowane,
nie nadające się do wykrycia w sposób rzetelny przypadków autyzmu i innych
chorób neurologicznych u dzieci i prowadzące do mylących wniosków, więc
nieużyteczne. Zażądali oni, żeby przyszłe badania dotyczące bezpieczeństwa
szczepionek były inaczej zaplanowane i prowadzone jawnie przez badaczy
całkowicie niezależnych od CDC i producentów szczepionek, oraz w ścisłej
współpracy ze stowarzyszeniami rodziców dzieci autystycznych, bo tylko
takie badania będą godne społecznego zaufania: (?Thimerosal Exposure In
Pediatric Vaccines: Feasibility of Studies Using the Vaccine Safety
Datalink?, Report of the Expert Panel to the National Institute of
Environmental Health Sciences (NIEHS), August, 2006;
http://www.niehs.nih.gov/health/topics/conditions/autism/docs/thimero?2606.pdf)
Eksperci przyznają że szczepionki są szkodliwe
W 2007 r. dr Julie Gerberding, Dyrektor Naczelna CDC (powołana w 2002),
przyznała publicznie w CNN, że szczepionki mogą powodować autyzm w
populacji wrażliwych dzieci. Dr Gerberding zgodziła się z krytyką ekspertów
z NIEHS i przyznała w dokumencie zaadresowanym do Kongresu USA ?Raport to
Congress on Vaccine Safety Datalink? z 2008 r., że protokół badań CDC
?Vaccine Safety Datalink? (który zastosowano do publikacji Verstraetena
(zaprzeczającej związkom thimerosalu z uszkodzeniami neurologicznymi
dzieci), jest obarczony wieloma fatalnymi błędami, które czynią go
bezużytecznym do badań tego typu powiązań i mogą prowadzić do fałszywych
wniosków. Przyznała też, że protokół ten ?nie nadaje się do badania
bezpieczeństwa szczepionek? i że powinno się przeprowadzić badanie
włączające rodziców i rodzeństwo, które pozwoli ustalić, czy dzieci z
rodzinną historią chorób autoimmunologicznych są bardziej narażone na
szkodliwe działanie szczepionek
(http://evidenceofharm.com/VaccineDataLinkReporttoCongressFinal.pdf).
SZCZEPIENIA W POLSCE, racjonalizacja programu szczepień
Chcę podkreślić z całą stanowczością, że nie jestem przeciwnikiem szczepień
? jak to Zarząd PTW stara się mi imputować. Proponuję racjonalizację
programu szczepień w Polsce i dostosowanie go do bezpieczniejszych norm
europejskich. Nagonka na mnie ze strony PTW jest identyczna do ataków na
innych niezależnych badaczy, lekarzy i polityków na świecie, którzy
odważyli się zakwestionować bezpieczeństwo szczepionek. Wskazuje to na
zorganizowaną akcję lobby szczepionkowego, które kosztem dzieci broni
swoich interesów.
Wysoka umieralność niemowląt w Polsce
W Polsce umieralność niemowląt (obecnie około 6-7 na 1000 żywych urodzeń)
jest ok. 2 razy większa niż w krajach skandynawskich, gdzie wynosi ona
około 3/1000. Co więcej, w r. 2007 umieralność polskich niemowląt wzrosła w
stosunku do roku poprzedniego (?Rozwój Demograficzny Polski? , dane
statystyczne GUS:
(http://www.egospodarka.pl/27871,Rozwoj-demograficzny-Polski-2007,1,39?).
Podobnie w ostatnich latach wzrosła umieralność niemowląt w USA. Nie da się
wykluczyć, że może to wynikać z wprowadzenia w Polsce w 2007 r.
obowiązkowej szczepionki Hib podawanej w drugim miesiącu życia. Według
amerykańskiej bazy danych VAERS, szczepionka ta powoduje najwięcej ciężkich
powikłań i zgonów niemowląt
(http://wonder.cdc.gov/controller/datarequest/D8). Polskie niemowlęta w
pierwszych 18 miesiącach życia otrzymują 16 obowiązkowych szczepień przeciw
10 chorobom: gruźlicy, żółtaczce B, błonicy, krztuścowi, tężcowi, polio,
odrze, śwince, różyczce, i zakażeniom Haemofilus influenzae b. Dodatkowo
zalecane są szczepienia przeciw: Streptococus pneumoniae, Neisseria
meningitidis, rotavirus, influenza virus, Hermes virus varicellae, i
hepatitis A virus, co może stanowić razem liczbę 26 szczepień w pierwszych
24 miesiącach życia. Nawet zdrowe organizmy żołnierzy amerykańskich nie
wytrzymały zmasowanych szczepień i zostały trwale okaleczone chorobą
autoimmunologiczną zwaną Syndromem Wojny Zatokowej (Hotopf M et al. BMJ.
2000, 320:1363-1367; raport komisji ekspertów Kongresu USA z 17 listopada
2008
http://sph.bu.edu/insider/images/stories/resources/annual_reports/GWI?6W%20Veterans_RAC-GWVI%20Report_2008.pdf)
konkluduje, że syndrom ten jest realną chorobą i jest skutkiem wystawienia
żołnierzy na działanie czynników chemicznych i szczepień przeciw gazom
porażającym system nerwowy).
Szczepionki skojarzone 6 w 1 wyjątkowo niebezpieczne
Zatem liczenie, że duża kondensacja szczepień będzie bezpieczna dla małych
dzieci przeczy logice i doświadczeniom medycyny. Silnym dowodem na
toksyczność zmasowanych szczepień jest publikacja niemieckich i
austriackich badaczy: ?Sudden and unexpected deaths after the
administration of hexavalent vaccines (diphtheria, tetanus, pertussis,
poliomyelitis, hepatitis B, Haemophilius influenzae type b): is there a
signal? (Eur J Pediatr. 2005, 164:61-69). Opisuje ona śmierć 19 niemowląt w
ciągu paru godzin/dni po szczepieniu dwiema szczepionkami heksawalentnymi
(DTP- Hib-HepB-IPV) w okresie od października 2000 do czerwca 2003. Zdrowe
przed szczepieniem dzieci zmarły w wyniku poszczepiennych obrzęków mózgu i
płuc oraz zawałów serca. Bardzo niepokoi fakt, że właśnie szczepionki
heksawalentne są reklamowane dla polskich rodziców na stronie:
http://www.szczepienia.pl/mmw/50,5_lub_6_szczepionekw_1_strzykawce.html
(sponsorowanej przez firmę Glaxo) jako alternatywne dla niemowląt. Są one
pełnopłatne i firma Glaxo udziela nawet rodzicom pożyczek na ich zakup
Jakie szczepionki zawierają rtęć?
Zgodnie z dokumentami ?Charakterystyki ?šrodków Farmaceutycznych?
zarejestrowanych w Polsce szczepionek, które otrzymałam z Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych (wysłanymi 9.10.2008 przez Wiceprezesa
ds. Produktów Leczniczych, dr n. farm. Elżbietę Wojtasik) w Polsce obecnie
dopuszczonych jest kilka szczepionek ze znaczną zawartością thimerosalu:
? Euvax (Wzw B, Life Sciences, prod. koreańska) ? 0,01 % THIM
? Engerix B (Wzw B, Glaxo) ? 0,005% THIM
? D.T.COQ (DTP, Sanofi) ? 0,01 % THIM
? DTP (Biomed, Kraków) ? 0,01 % THIM
? TETRAct-HIB (DTP+Hib) (Sanofi) ? 0,01% THIM
? D ? Szczepionka błonicza (Biomed) ? 0.01% THIM
? DT ? Szczepionka błoniczo-tężcowa (Biomed) ? 0,01% THIM
? DTP ? Szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa (Biomed) ? 0,01% THIM
? Szczepionki przeciw grypie ? 0,01 % THIM
Polskie niemowlę zaszczepione zgodnie z obowiązującym kalendarzem
szczepień może otrzymać do 7 miesiąca życia:
? 75 ?g Hg w Wzb B ? (3x 25 ?g Hg)
? 75 ?g Hg w DTP lub DTP+Hib (3x 25 ?g)
? 25 ?g Hg (Influenza)
? Razem = 175 ?g Hg
Do 18 miesiąca może otrzymać dodatkowo 25 ?g Hg (z DTP) i 25 ?g Hg
(influenza), razem 225 ?g Hg. Rtęć jak wiemy akumuluje się w mózgu. Wśród
obowiązkowych szczepień znajdują się dwa (BCG i Wzw B), podawane w
pierwszej dobie życia, nierzadko nawet w 2 godziny po urodzeniu. Wiele
wskazuje na to, że bardzo poważne zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka
stanowi szczepionka Wzw B (szczególnie firmy Euvax), która dostarcza
jednorazowo 25 ?g Hg, co stanowi ok. 8,3 ?g Hg/kg wagi ciała. Ta ilość
rtęci jest 83 razy większa od uważanej przez EPA za bezpieczną (0,1 ?g
Hg/kg/dzień) dla dorosłego człowieka. Ponieważ u noworodka bariera
krew-mózg nie jest dobrze wykształcona, thimerosal wraz z antygenami i
substancjami pomocniczymi szczepionek (m.in. wodorotlenek glinu; 250 ?g)
łatwo przedostają się o do mózgu, gdzie mogą powodować trwałe uszkodzenia.
W drugim miesiącu życia polskie niemowlę może otrzymać jednorazowo 50 ?g Hg
(25 ?g z Wzw B i 25 ?g z DTP lub DTP+Hib). Dla 4 kg niemowlęcia będzie to
dawka Hg 125 razy większa niż uznana za bezpieczną dla dorosłej osoby.
(...)"


--
XL Wartością jest autentyczność wnętrza - warto być nawet chamem, ale
takim, żeby każdy szukał twego towarzystwa.
(by XL)
napisał/a: ~Ikselka 2012-11-19 11:59
Dnia Mon, 19 Nov 2012 11:42:00 +0100, Ikselka napisał(a):

> Macie i czytajcie. Reszta (równie interesujaca) w linku.
> Jak komuś tutaj za dużo, to polecam przynajmniej ostatnie zdanie z
> niniejszego cytatu...
>
> http://kefir2010.wordpress.com/2012/06/25/prof-dorota-majewska-ujawnia-swiatowy-spisek-w-obrocie-i-podawaniu-szczepionek/
>
> "(...)Ogólnie można powiedzieć, że raport IOM z 2004 r. był wyprodukowany,
> żeby zgodnie z zamierzonym celem ukryć związek autyzmu z thimerosalem.
> Jednak nie uspokoił on krytyków, raczej ich oburzył. Pod ciśnieniem
> rodziców i Kongresu USA, IOM został zmuszony do powołania nowego panelu
> naukowców, którzy skrytykowali poprzedni raport za manipulacje oraz
> konflikt interesów i zażądali, aby CDC udostępniła bazę szczepionkowych
> danych publiczności. Dotychczas tylko dwóm naukowcom, Markowi i Davidowi
> Geierom po całorocznych walkach z CDC i z pomocą Kongresu udało się do niej
> dotrzeć. Autorzy ci opublikowali wyniki własnych analiz, które powtórzyły
> oryginalne analizy Verstraetena i wykazały, że thimerosal ze szczepionek
> może być odpowiedzialny za autyzm, ADHD, upośledzenie umysłowe, epilepsję i
> inne neurologiczne uszkodzenia dzieci. (Geier & Geier, Int J Toxicol. 2004,
> 23(6):369-76; Med Sci Monit. 2005, 11(4):CR160-70; Med Sci Monit. 2006,
> 2(6):CR231-9; : Neuro Endocrinol Lett. 2006, 27(4):401-13; J Toxicol
> Environ Health A. 2007, 70(10):837-51). Próby dezawuowania tych uczciwych,
> niezależnych amerykańskich uczonych 5 przez PTW przy równoczesnym
> gloryfikowaniu publikacji jawnie zafałszowanych, pozostawię bez komentarza.
> Zafałszowane wyniki ekologicznego badania CDC nadal są jednak
> wykorzystywane jako koronny argument rzekomo ?świadczący? o
> bezpieczeństwie thimerosalu. Na zlecenie Kongresu USA, panel ekspertów z
> National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) dokonał
> niezależnej oceny tego badania i skrytykował je jako błędnie zaplanowane,
> nie nadające się do wykrycia w sposób rzetelny przypadków autyzmu i innych
> chorób neurologicznych u dzieci i prowadzące do mylących wniosków, więc
> nieużyteczne. Zażądali oni, żeby przyszłe badania dotyczące bezpieczeństwa
> szczepionek były inaczej zaplanowane i prowadzone jawnie przez badaczy
> całkowicie niezależnych od CDC i producentów szczepionek, oraz w ścisłej
> współpracy ze stowarzyszeniami rodziców dzieci autystycznych, bo tylko
> takie badania będą godne społecznego zaufania: (?Thimerosal Exposure In
> Pediatric Vaccines: Feasibility of Studies Using the Vaccine Safety
> Datalink?, Report of the Expert Panel to the National Institute of
> Environmental Health Sciences (NIEHS), August, 2006;
> http://www.niehs.nih.gov/health/topics/conditions/autism/docs/thimero?2606.pdf)
> Eksperci przyznają że szczepionki są szkodliwe
> W 2007 r. dr Julie Gerberding, Dyrektor Naczelna CDC (powołana w 2002),
> przyznała publicznie w CNN, że szczepionki mogą powodować autyzm w
> populacji wrażliwych dzieci. Dr Gerberding zgodziła się z krytyką ekspertów
> z NIEHS i przyznała w dokumencie zaadresowanym do Kongresu USA ?Raport to
> Congress on Vaccine Safety Datalink? z 2008 r., że protokół badań CDC
> ?Vaccine Safety Datalink? (który zastosowano do publikacji Verstraetena
> (zaprzeczającej związkom thimerosalu z uszkodzeniami neurologicznymi
> dzieci), jest obarczony wieloma fatalnymi błędami, które czynią go
> bezużytecznym do badań tego typu powiązań i mogą prowadzić do fałszywych
> wniosków. Przyznała też, że protokół ten ?nie nadaje się do badania
> bezpieczeństwa szczepionek? i że powinno się przeprowadzić badanie
> włączające rodziców i rodzeństwo, które pozwoli ustalić, czy dzieci z
> rodzinną historią chorób autoimmunologicznych są bardziej narażone na
> szkodliwe działanie szczepionek
> (http://evidenceofharm.com/VaccineDataLinkReporttoCongressFinal.pdf).
> SZCZEPIENIA W POLSCE, racjonalizacja programu szczepień
> Chcę podkreślić z całą stanowczością, że nie jestem przeciwnikiem szczepień
> ? jak to Zarząd PTW stara się mi imputować. Proponuję racjonalizację
> programu szczepień w Polsce i dostosowanie go do bezpieczniejszych norm
> europejskich. Nagonka na mnie ze strony PTW jest identyczna do ataków na
> innych niezależnych badaczy, lekarzy i polityków na świecie, którzy
> odważyli się zakwestionować bezpieczeństwo szczepionek. Wskazuje to na
> zorganizowaną akcję lobby szczepionkowego, które kosztem dzieci broni
> swoich interesów.
> Wysoka umieralność niemowląt w Polsce
> W Polsce umieralność niemowląt (obecnie około 6-7 na 1000 żywych urodzeń)
> jest ok. 2 razy większa niż w krajach skandynawskich, gdzie wynosi ona
> około 3/1000. Co więcej, w r. 2007 umieralność polskich niemowląt wzrosła w
> stosunku do roku poprzedniego (?Rozwój Demograficzny Polski? , dane
> statystyczne GUS:
> (http://www.egospodarka.pl/27871,Rozwoj-demograficzny-Polski-2007,1,39?).
> Podobnie w ostatnich latach wzrosła umieralność niemowląt w USA. Nie da się
> wykluczyć, że może to wynikać z wprowadzenia w Polsce w 2007 r.
> obowiązkowej szczepionki Hib podawanej w drugim miesiącu życia. Według
> amerykańskiej bazy danych VAERS, szczepionka ta powoduje najwięcej ciężkich
> powikłań i zgonów niemowląt
> (http://wonder.cdc.gov/controller/datarequest/D8). Polskie niemowlęta w
> pierwszych 18 miesiącach życia otrzymują 16 obowiązkowych szczepień przeciw
> 10 chorobom: gruźlicy, żółtaczce B, błonicy, krztuścowi, tężcowi, polio,
> odrze, śwince, różyczce, i zakażeniom Haemofilus influenzae b. Dodatkowo
> zalecane są szczepienia przeciw: Streptococus pneumoniae, Neisseria
> meningitidis, rotavirus, influenza virus, Hermes virus varicellae, i
> hepatitis A virus, co może stanowić razem liczbę 26 szczepień w pierwszych
> 24 miesiącach życia. Nawet zdrowe organizmy żołnierzy amerykańskich nie
> wytrzymały zmasowanych szczepień i zostały trwale okaleczone chorobą
> autoimmunologiczną zwaną Syndromem Wojny Zatokowej (Hotopf M et al. BMJ.
> 2000, 320:1363-1367; raport komisji ekspertów Kongresu USA z 17 listopada
> 2008
> http://sph.bu.edu/insider/images/stories/resources/annual_reports/GWI?6W%20Veterans_RAC-GWVI%20Report_2008.pdf)
> konkluduje, że syndrom ten jest realną chorobą i jest skutkiem wystawienia
> żołnierzy na działanie czynników chemicznych i szczepień przeciw gazom
> porażającym system nerwowy).
> Szczepionki skojarzone 6 w 1 wyjątkowo niebezpieczne
> Zatem liczenie, że duża kondensacja szczepień będzie bezpieczna dla małych
> dzieci przeczy logice i doświadczeniom medycyny. Silnym dowodem na
> toksyczność zmasowanych szczepień jest publikacja niemieckich i
> austriackich badaczy: ?Sudden and unexpected deaths after the
> administration of hexavalent vaccines (diphtheria, tetanus, pertussis,
> poliomyelitis, hepatitis B, Haemophilius influenzae type b): is there a
> signal? (Eur J Pediatr. 2005, 164:61-69). Opisuje ona śmierć 19 niemowląt w
> ciągu paru godzin/dni po szczepieniu dwiema szczepionkami heksawalentnymi
> (DTP- Hib-HepB-IPV) w okresie od października 2000 do czerwca 2003. Zdrowe
> przed szczepieniem dzieci zmarły w wyniku poszczepiennych obrzęków mózgu i
> płuc oraz zawałów serca. Bardzo niepokoi fakt, że właśnie szczepionki
> heksawalentne są reklamowane dla polskich rodziców na stronie:
> http://www.szczepienia.pl/mmw/50,5_lub_6_szczepionekw_1_strzykawce.html
> (sponsorowanej przez firmę Glaxo) jako alternatywne dla niemowląt. Są one
> pełnopłatne i firma Glaxo udziela nawet rodzicom pożyczek na ich zakup
> Jakie szczepionki zawierają rtęć?
> Zgodnie z dokumentami ?Charakterystyki ?šrodków Farmaceutycznych?
> zarejestrowanych w Polsce szczepionek, które otrzymałam z Urzędu
> Rejestracji Produktów Leczniczych (wysłanymi 9.10.2008 przez Wiceprezesa
> ds. Produktów Leczniczych, dr n. farm. Elżbietę Wojtasik) w Polsce obecnie
> dopuszczonych jest kilka szczepionek ze znaczną zawartością thimerosalu:
> ? Euvax (Wzw B, Life Sciences, prod. koreańska) ? 0,01 % THIM
> ? Engerix B (Wzw B, Glaxo) ? 0,005% THIM
> ? D.T.COQ (DTP, Sanofi) ? 0,01 % THIM
> ? DTP (Biomed, Kraków) ? 0,01 % THIM
> ? TETRAct-HIB (DTP+Hib) (Sanofi) ? 0,01% THIM
> ? D ? Szczepionka błonicza (Biomed) ? 0.01% THIM
> ? DT ? Szczepionka błoniczo-tężcowa (Biomed) ? 0,01% THIM
> ? DTP ? Szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa (Biomed) ? 0,01% THIM
> ? Szczepionki przeciw grypie ? 0,01 % THIM
> Polskie niemowlę zaszczepione zgodnie z obowiązującym kalendarzem
> szczepień może otrzymać do 7 miesiąca życia:
> ? 75 ?g Hg w Wzb B ? (3x 25 ?g Hg)
> ? 75 ?g Hg w DTP lub DTP+Hib (3x 25 ?g)
> ? 25 ?g Hg (Influenza)
> ? Razem = 175 ?g Hg
> Do 18 miesiąca może otrzymać dodatkowo 25 ?g Hg (z DTP) i 25 ?g Hg
> (influenza), razem 225 ?g Hg. Rtęć jak wiemy akumuluje się w mózgu. Wśród
> obowiązkowych szczepień znajdują się dwa (BCG i Wzw B), podawane w
> pierwszej dobie życia, nierzadko nawet w 2 godziny po urodzeniu. Wiele
> wskazuje na to, że bardzo poważne zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka
> stanowi szczepionka Wzw B (szczególnie firmy Euvax), która dostarcza
> jednorazowo 25 ?g Hg, co stanowi ok. 8,3 ?g Hg/kg wagi ciała. Ta ilość
> rtęci jest 83 razy większa od uważanej przez EPA za bezpieczną (0,1 ?g
> Hg/kg/dzień) dla dorosłego człowieka. Ponieważ u noworodka bariera
> krew-mózg nie jest dobrze wykształcona, thimerosal wraz z antygenami i
> substancjami pomocniczymi szczepionek (m.in. wodorotlenek glinu; 250 ?g)
> łatwo przedostają się o do mózgu, gdzie mogą powodować trwałe uszkodzenia.
> W drugim miesiącu życia polskie niemowlę może otrzymać jednorazowo 50 ?g Hg
> (25 ?g z Wzw B i 25 ?g z DTP lub DTP+Hib). Dla 4 kg niemowlęcia będzie to
> dawka Hg 125 razy większa niż uznana za bezpieczną dla dorosłej osoby.
> (...)"

Polecam linki z lewej i prawej strony atykułu, np:

http://kefir2010.wordpress.com/2012/07/18/mam-potwierdzenie-od-znajomego-lekarza-zero-szczepionek-i-tylko-medycyna-naturalna/
http://kefir2010.wordpress.com/2011/10/17/szczepionki-przeciw-grypie-rozsiewa-wirusy-szczepionka-hpv-powiklania-zgony-poszczepienne-i-szkodliwosc-szczepien-informacje-od-prof-doroty-majewskiej-i-moj-komentarz-szkodliwa-medycyna-17-paz/

I wiele innych tamże!

--
XL
"Musisz wiedzieć, że nie wszyscy są gotowi do odłączenia. Wielu ludzi tak
bardzo wierzy w system, że są gotowi zginąć w jego obronie"
"Ludzkość zrozumie przesłanie filmu Matrix dopiero za 20 lat"
napisał/a: ~Aicha 2012-11-20 04:56
W dniu 2012-11-19 11:42, Ikselka pisze:

>Hermes virus varicellae,

Ja to mam już zboczenie zawodowe - oko mi wyhacza z tekstu takie kwiatki.
Ktoś potrafi wyjaśnić, co to za zwierz i od kiedy bóg kupców i złodziei
jest patronem wirusa? Oj, chyba muszę uzupełnić braki w wiedzy :>

O tym, że 8 na 10 linków nie działa, już litościwie nie wspomnę, bo to
ani chybi spisek prowakcynistów :P
napisał/a: ~Andromeda 2012-11-20 22:55
On 20 Lis, 04:56, Aicha wrote:
> W dniu 2012-11-19 11:42, Ikselka pisze:
>
> >Hermes virus varicellae,
>
> Ja to mam ju zboczenie zawodowe - oko mi wyhacza z tekstu takie kwiatki.
> Kto potrafi wyja ni , co to za zwierz i od kiedy b g kupc w i z odziei
> jest patronem wirusa? Oj, chyba musz uzupe ni braki w wiedzy :>
>
> O tym, e 8 na 10 link w nie dzia a, ju lito ciwie nie wspomn , bo to
> ani chybi spisek prowakcynist w :P

Chyba Ikselcia pierdolca dostaje od tych spisków, ostarnio maszyny ją
prześladowały. Jakieś urojone zabójstwa, no jeszcze zarazem paranoi
nasięknie i po Ikselci, czyli nam Kaczki i Macierewicze z Chirono-
wariatami Ikselcie w Ikselci zabiją i już tylko pianę z pyska
pozostanie nam wycierać.;(
napisał/a: ~outside 2012-11-22 03:00
On 20 Lis, 22:55, Andromeda wrote:
> On 20 Lis, 04:56, Aicha wrote:
>
> > W dniu 2012-11-19 11:42, Ikselka pisze:
>
> > >Hermes virus varicellae,
>
> > Ja to mam ju zboczenie zawodowe - oko mi wyhacza z tekstu takie kwiatki.
> > Kto potrafi wyja ni , co to za zwierz i od kiedy b g kupc w i z odziei
> > jest patronem wirusa? Oj, chyba musz uzupe ni braki w wiedzy :>
>
> > O tym, e 8 na 10 link w nie dzia a, ju lito ciwie nie wspomn , bo to
> > ani chybi spisek prowakcynist w :P
>
> Chyba Ikselcia pierdolca dostaje od tych spisków, ostarnio maszyny ją
> prześladowały. Jakieś urojone zabójstwa, no jeszcze zarazem paranoi
> nasięknie i po Ikselci, czyli nam Kaczki i Macierewicze z Chirono-
> wariatami  Ikselcie w Ikselci zabiją i już tylko pianę z pyska
> pozostanie nam wycierać.;(

No i przepadła zupełnie, no po tym zagęszczeniu spiskowym, zaczynam
się martwić;(
napisał/a: ~Ikselka 2012-11-22 12:01
Dnia Wed, 21 Nov 2012 18:00:14 -0800 (PST), outside napisał(a):

> On 20 Lis, 22:55, Andromeda wrote:
>> On 20 Lis, 04:56, Aicha wrote:
>>
>>> W dniu 2012-11-19 11:42, Ikselka pisze:
>>
>>> >Hermes virus varicellae,
>>
>>> Ja to mam ju zboczenie zawodowe - oko mi wyhacza z tekstu takie kwiatki.
>>> Kto potrafi wyja ni , co to za zwierz i od kiedy b g kupc w i z odziei
>>> jest patronem wirusa? Oj, chyba musz uzupe ni braki w wiedzy :>
>>
>>> O tym, e 8 na 10 link w nie dzia a, ju lito ciwie nie wspomn , bo to
>>> ani chybi spisek prowakcynist w :P
>>
>> Chyba Ikselcia pierdolca dostaje od tych spisków, ostarnio maszyny ją
>> prześladowały. Jakieś urojone zabójstwa, no jeszcze zarazem paranoi
>> nasięknie i po Ikselci, czyli nam Kaczki i Macierewicze z Chirono-
>> wariatami  Ikselcie w Ikselci zabiją i już tylko pianę z pyska
>> pozostanie nam wycierać.;(
>
> No i przepadła zupełnie, no po tym zagęszczeniu spiskowym, zaczynam
> się martwić;(

Spoko, glob, mam rękę na pulsie
Jednak nie daję rady czytać tych wszystkich twoich wypocin, no przecież
tego jest morze i w dodatku mnie maksymalnie wkurzasz - a tu święta idą,
kurczę, mam tyle roboty przed sobą, rodzina licznie zjedzie, więc ambitny
sobie założyłam plan, którego realizację muszę już teraz zacząć, a nie
gadać tu po próżnicy. Kiszenie kapuchy mam po niedzieli jak zbieleje owa w
piwnicy, chałupę posprzątać, okna pomyć, co se myślisz; samo menu
świąteczne sobie takie założyłam, że ho ho, a co, dzieci zjadą, goście
zjadą, musi być co jeść 333-)
PS. No i ćwiczyć muszę, schudnąć muszę, a niby kiedy to wszystko 3-)
--
XL może wpadniesz w Wigilię? 3-)
napisał/a: ~Ikselka 2012-11-22 14:57
Dnia Tue, 20 Nov 2012 04:56:41 +0100, Aicha napisał(a):

> W dniu 2012-11-19 11:42, Ikselka pisze:
>
>>Hermes virus varicellae,
>
> Ja to mam już zboczenie zawodowe - oko mi wyhacza z tekstu takie kwiatki.
> Ktoś potrafi wyjaśnić, co to za zwierz i od kiedy bóg kupców i złodziei
> jest patronem wirusa?

I to Ci przeszkadza rozumieć o co chodzi w tekście? - pomyłki redakcyjne to
zwyklina.

> Oj, chyba muszę uzupełnić braki w wiedzy :>

Oj, korektorem to Ty byc nie mogła zostać...


>
> O tym, że 8 na 10 linków nie działa, już litościwie nie wspomnę, bo to
> ani chybi spisek prowakcynistów :P

A kto to wie.
--
XL Wartością jest autentyczność wnętrza - warto być nawet chamem, ale
takim, żeby każdy szukał twego towarzystwa.
(by XL)
napisał/a: ~Andromeda 2012-11-22 18:05
On 22 Lis, 12:02, Ikselka wrote:
> Dnia Wed, 21 Nov 2012 18:00:14 -0800 (PST), outside napisa (a):
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> > On 20 Lis, 22:55, Andromeda wrote:
> >> On 20 Lis, 04:56, Aicha wrote:
>
> >>> W dniu 2012-11-19 11:42, Ikselka pisze:
>
> >>> >Hermes virus varicellae,
>
> >>> Ja to mam ju zboczenie zawodowe - oko mi wyhacza z tekstu takie kwiatki.
> >>> Kto potrafi wyja ni , co to za zwierz i od kiedy b g kupc w i z odziei
> >>> jest patronem wirusa? Oj, chyba musz uzupe ni braki w wiedzy :>
>
> >>> O tym, e 8 na 10 link w nie dzia a, ju lito ciwie nie wspomn , bo to
> >>> ani chybi spisek prowakcynist w :P
>
> >> Chyba Ikselcia pierdolca dostaje od tych spisk w, ostarnio maszyny j
> >> prze ladowa y. Jakie urojone zab jstwa, no jeszcze zarazem paranoi
> >> nasi knie i po Ikselci, czyli nam Kaczki i Macierewicze z Chirono-
> >> wariatami Ikselcie w Ikselci zabij i ju tylko pian z pyska
> >> pozostanie nam wyciera .;(
>
> > No i przepad a zupe nie, no po tym zag szczeniu spiskowym, zaczynam
> > si martwi ;(
>
> Spoko, glob, mam r k na pulsie
> Jednak nie daj rady czyta tych wszystkich twoich wypocin, no przecie
> tego jest morze i w dodatku mnie maksymalnie wkurzasz - a tu wi ta id ,
> kurcz , mam tyle roboty przed sob , rodzina licznie zjedzie, wi c ambitny
> sobie za o y am plan, kt rego realizacj musz ju teraz zacz , a nie
> gada tu po pr nicy. Kiszenie kapuchy mam po niedzieli jak zbieleje owa w
> piwnicy, cha up posprz ta , okna pomy , co se my lisz; samo menu
> wi teczne sobie takie za o y am, e ho ho, a co, dzieci zjad , go cie
> zjad , musi by co je 333-)
> PS. No i wiczy musz , schudn musz , a niby kiedy to wszystko 3-)
> --
> XL mo e wpadniesz w Wigili ? 3-)

A no ta święta i holokaust ryb się szykuje, nie wiem gdzie będe na
święta bo to jeszcze miesiąc, ja mam nieobliczalne życie, mało
planowane dużo spontaniczne, ale pewnie będe u kuzynki, chociaż
jeszcze nie wiem.;)
napisał/a: ~Ikselka 2012-11-22 20:37
Dnia Thu, 22 Nov 2012 09:05:33 -0800 (PST), Andromeda napisał(a):

> A no ta święta i holokaust ryb się szykuje, nie wiem gdzie będe na
> święta bo to jeszcze miesiąc, ja mam nieobliczalne życie, mało
> planowane dużo spontaniczne, ale pewnie będe u kuzynki, chociaż
> jeszcze nie wiem.;)

Dobra, to jak przypadkiem będziesz u mnie pod bramą, to pamiętaj, że trza
się drzeć głośno, bo 200 m jest do domu - co prawda krzyk i tak tu nie
dotrze, ale moje psy zaczną ujadać, to wyjdę
--
XL Wartością jest autentyczność wnętrza - warto być nawet chamem, ale
takim, żeby każdy szukał twego towarzystwa.
(by XL)
napisał/a: ~Andromeda 2012-11-22 22:19
On 22 Lis, 20:37, Ikselka wrote:
> Dnia Thu, 22 Nov 2012 09:05:33 -0800 (PST), Andromeda napisał(a):
>
> > A no ta święta i holokaust ryb się szykuje, nie wiem gdzie będe na
> > święta bo to jeszcze miesiąc, ja mam nieobliczalne życie, mało
> > planowane dużo spontaniczne, ale pewnie będe u kuzynki, chociaż
> > jeszcze nie wiem.;)
>
> Dobra, to jak przypadkiem będziesz u mnie pod bramą, to pamiętaj, że trza
> się drzeć głośno, bo 200 m jest do domu - co prawda krzyk i tak tu nie
> dotrze, ale moje psy zaczną ujadać, to wyjdę
> --
> XL  Wartością jest autentyczność wnętrza - warto być nawet chamem, ale
> takim, żeby każdy szukał twego towarzystwa.
>  (by XL)

Nie będe ci zawracał głowy w święta, nawet nie wiem gdzie mieszkasz,
ale dziękuje za zaproszenie.;)
napisał/a: ~Ikselka 2012-11-22 23:09
Dnia Thu, 22 Nov 2012 13:19:21 -0800 (PST), Andromeda napisał(a):

> On 22 Lis, 20:37, Ikselka wrote:
>> Dnia Thu, 22 Nov 2012 09:05:33 -0800 (PST), Andromeda napisał(a):
>>
>>> A no ta święta i holokaust ryb się szykuje, nie wiem gdzie będe na
>>> święta bo to jeszcze miesiąc, ja mam nieobliczalne życie, mało
>>> planowane dużo spontaniczne, ale pewnie będe u kuzynki, chociaż
>>> jeszcze nie wiem.;)
>>
>> Dobra, to jak przypadkiem będziesz u mnie pod bramą, to pamiętaj, że trza
>> się drzeć głośno, bo 200 m jest do domu - co prawda krzyk i tak tu nie
>> dotrze, ale moje psy zaczną ujadać, to wyjdę
>> --
>> XL  Wartością jest autentyczność wnętrza - warto być nawet chamem, ale
>> takim, żeby każdy szukał twego towarzystwa.
>>  (by XL)
>
> Nie będe ci zawracał głowy w święta, nawet nie wiem gdzie mieszkasz,
> ale dziękuje za zaproszenie.;)

W razie czego pisz na priv, gdybyś nie miał się gdzie podziać w Święta.
Miejsce się znajdzie. I sporo ludzi do pogadania

--
XL Wartością jest autentyczność wnętrza - warto być nawet chamem, ale
takim, żeby każdy szukał twego towarzystwa.
(by XL)
napisał/a: ~Aicha 2012-11-23 00:59
W dniu 2012-11-22 14:57, Ikselka pisze:

> Oj, korektorem to Ty byc nie mogła zostać...

Byc może :>