Metody wychowawcze

napisał/a: jurand1 2008-10-30 15:27
Jak się zachowywać (jak karcić), gdy dziecko np. mimo wielokrotnych napomnień nadal „szaleje”, bije młodsze rodzeństwo etc.
napisał/a: Aneta Piorun 2008-11-05 13:21
Problem metod wychowawczych powraca coraz częściej nie tylko w pytaniach kierowanych do psychologów.Warto pamiętać, że każda aktywność, jaką podejmuje człowiek, jest próbą zaspokojenia jakichś potrzeb. W przypadku dzieci rozrabianie często jest oznaką nieumiejętności zaspokojenia tej czy innej potrzeby w sposób, który jest akceptowany przez otoczenie. Wymierzając karę w takiej sytuacji stawiamy dziecko przed alternatywą: zaspokoić swoje potrzeby czy zachować się w sposób akceptowalny dla otoczenia.Żaden wybór nie jest dobry. Warto więc porozmawiać z dzieckiem i dobrze zastanowić się, jakie potrzeby chciał zaspokoić takim czy innym zachowaniem. Być może w danej sytuacji wystarczy wskazać mu inne zachowanie prowadzące do tych samych celów, a rozrabianie skończy się. Aktywność dziecka, którą interpretujemy jako agresję, często wynika z chęci zaspokojenia potrzeby ruchu lub zwrócenia na siebie uwagi. Niemniej często to nie wystarcza.W agresji i podporządkowywaniu całego otoczenia sobie dzieci odnajdują przyjemność i korzyści, których nie mogą osiągnąć inaczej. Kiedy maluch zabiera swojemu koledze z piaskownicy zabawkę, robi to tylko dla tego, że chce się nią pobawić. Nie osiągnie tego prośbą, bo często koledze zabawka jest niezbędna w tym samym momencie. Do eliminowania takich zachowań niejednokrotnie kara okazuje się niezbędna.Za każdym razem dziecko oczywiście musi bardzo dokładnie wiedzieć, za co zostało ukarane. Rodzaj kary musi być dostosowany do indywidualnie każdego dziecka.