analiza wyników morfologii krwi

napisał/a: mocca25 2010-08-31 17:19
Witam,
Bardzo proszę o analize mojej morfologii

Erytrocyty 4.65 mln/ul 4 - 5,2 ~
Leukocyty 7.25 tys/ul 4 - 10 ~
Hemoglobina 14.3 g/dl 12 - 16 ~
Hematokryt 43.4 % 38 - 45 ~
MCV-sr.objetosc erytrocyta 93.3 fL 80 - 98 ~
MCH-sr.masa Hb w erytr. 30.8 pg 27 - 31 ~
MCHC-sr.stez.Hb w erytr. 32.9 g/dl 31 - 36 ~
RDW-CV-współcz. zmiennosci 12.7 % 11,5 - 14 ~
RDW-SD-odchylenie stand. 42.8 fL 37 - 54 ~
PLT-płytki krwi 255 tys/ul 150 - 400 ~
PCT-płytkokryt 0.29 % 0,2 - 0,5 ~
MPV-srednia obj.płytki krwi 11.5 fL 8 - 12 ~
PDW-dyspersja wielkosci
płytek
15.5 fL 9 - 17 ~
P-LCR - wsk.
megatrombocytów
36.0 % 13 - 43 ~
NEU-neutrocyty 4.84 tys/ul 2,25 - 7,35 ~
EOS-eozynocyty 0.12 tys/ul 0,04 - 1,00 ~

BAS-bazocyty 0.02 tys/ul 0,05 - 1,95 L
LYM-limfocyty 1.70 tys/ul 1,12 - 4,73 ~
MON-monocyty 0.57 tys/ul 0,05 - 1,95 ~
NEU%-neutrocyty 66.7 % 50 - 70 ~
EOS%-eozynocyty 1.7 % 1 - 5 ~
BAS%-bazocyty 0.3 % 0 - 1 ~
LYM%limfocyty 23.4 % 25 - 45 L
MON%-monocyty 7.9 % 1 - 10 ~
Niedojrzałe granulocyty IMG% 0.3 % 0,00 - 2,5 ~
Niedojrzałe granulocyty IMG 0.02 tys/ul 0,00 - 0,25 ~

- -
ROZMAZ MANUALNY -
NEU%-neutrocyty 68 % 50 - 70 ~
EOS%-eozynocyty 2 % 1 - 5 ~
BAS%-bazocyty 0 % 0 - 1 ~
LYM%-limfocyty 23 % 25 - 45 L
MON%-monocyty 7 % 1 - 10 ~
Retikulocyty RET % 1.08 % 0,5 - 2,5 ~

Retikulocyty RET 0.0502 tys/ul 0,02 - 0,10 ~
IRF% frakcja niedojrzałych
retik.
9.1 % 2 - 17 ~
Ret L %-ret.o niskiej zaw. RNA 90.9 % 80 - 100 ~
Ret H %-ret. o wysok. zaw.
RNA
0.0 % 0 - 10 ~
Ret M %-ret.o sred.zaw. RNA 9.1 % 5 - 20 ~


Bardzo dziękuję.
napisał/a: dominika2505 2010-09-01 14:22
Wyniki bardzo dobre, te nieznaczne odchylenia w rozmazie nie mają znaczenia, są to wartości względnie niewiele odchylone, spowodowane tylko za dużą różnicą ilościową pomiędzy neutrocytami a limfocytami, co nie ma znaczenia i jest normalne u ludzi zdrowych, bo zarówno te i te komórki są w normie ilościowej (wartości bezwzględne). Pozdr