POMOCY.....

napisał/a: elizavieta1967 2011-07-31 12:17
Mam taki problem .Brat wracał z Włoch do Polski we Włoszech pracował na czarno bez żadnego ubezpieczenia przez 15 lat .W drodze do Polski na postoju stracił przytomność i został przewieziony do szpitala w Brnie .W Polsce też nie ma żadnego ubezpieczenia .Problem jest taki że okazało się że jest uzależniony od alkoholu jest agresywny i musi być przypięty pasami .Kontaktujemy się z konsulem w Czechach i możemy go przewieźć do Polski tylko karetką.Taka jazda będzie kosztować około 2000 tyś ,to jeszcze nic bo za pobyt w szpitalu w Brnie do piątku 29 07 było do zapłacenia 35 tyś koron tj; 1,500euro .Brat nie ma żony ani dzieci,rodzice w starszym wieku tylko tato ma emeryturę .Nie jesteśmy w stanie zapłacić takich pieniędzy kto nam może pomóc.Przy odbiorze ze szpitala musimy zapłacić 1/3 gotówką,a co z resztą kogo będą ciągać do zapłacenia reszty.
napisał/a: ~adr 2011-08-01 11:07
Trudna sytuacja. Niestety ale kwota taka musi być wyłożona przez Pani brata. Z jednej strony można spotkać się z konsulem i spróbować załatwić pożyczkę na sfinansowanie powrotu do Polski.

Jest o tym mowa w art. 16 ustawy o funkcjach konsulów RP. Tekst art. 16:

Art. 16.
1. Konsul, w razie niezbędnej potrzeby, może udzielić obywatelowi polskiemu przebywającemu czasowo w państwie przyjmującym pomocy finansowej na pokrycie kosztów powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 1, może być uzależnione od złożenia poręczenia majątkowego lub zobowiązania zwrotu całości lub części otrzymanej kwoty pieniędzy w terminie określonym w decyzji o przyznaniu pomocy finansowej.
3. Niespłacone w terminie zobowiązania, o których mowa w ust. 2, podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może udzielać zapomóg znajdującym się w niedostatku osobom pochodzenia polskiego zamieszkałym w państwie przyjmującym.