Prośba o intepretację MRI

napisał/a: mariooo_87 2011-01-05 13:17
Rezonans magnetyczny mózgu i pnia mózgu (88.91)
Badanie wykonano w sekwencjach: T1 SE TRA, T1 SE SAG, T2 TSE TRA 512, T2 TIRM TRA, EP 2D po kontraście T1 SE SAG, T1 SE TRA.
W lewym płacie potylicznym i skroniowym w partiach głębokich lewego płata skroniowego widoczny obszar o wysokiej intensywności sygnału w sekwencjach T2-zależnych, słabo hypointensywny w sekwencji T1 SE i nie ulegający wzmocnieniu kontrastowemu, długości dochodzącej do 9,5 cm i szerokości do ok. 3 cm.
Obszar ten wykazuje znacznego stopnia ograniczenie dyfuzji, w mapie ADC pozostaje hypointensywny.
Obraz odpowiada najpewniej świeżemu obszarowi niedokrwiennemu (podostremu lub ostremu).
Widoczne również drobne ogniska ograniczonej dyfuzji w prawej półkuli móżdżku i w górnej części robaka móżdżku średnicy do 1 cm, w tej lokalizacji widoczne ogniska wysokiego sygnału w sekwencjach T2-zależnych i ogniska hypointensywne w mapie ADC - obraz sugeruje obecność rozsianych drobnych ognisk niedokrwiennych.
Zmiany o podobnym charakterze widoczne również w obrębie obydwu wzgórzy na pograniczu z jądrami soczewkowatymi oraz w części przyśrodkowej wzgórza lewego, zmiany średnicy do 1 cm.
Nie uwidoczniono ognisk patologicznego gromadzenia kontrastu.
Nieduży obrzęk lewego płata skroniowego i potylicznego, dyskretnie uciśnięty róg skroniowy i potyliczny lewej komory bocznej, poza tym układ komorowy nieposzerzony i nieprzemieszczony.
Widoczne również liczne rozsiane drobne ogniska wysokiego sygnału w sekwencjach T2-zależnych średnicy do ok. 1 cm w istocie białej obu półkul mózgu, zmiany te nie wykazują ewidentnych cech ograniczenia dyfuzji, odpowiadają najpewniej przewlekłym zmianom demielinizacyjnym naczyniopochodnym.
Na pograniczu prawego płata ciemieniowego i potylicznego obwodowo widoczne nieregularne ogniska o wysokim sygnale w sekwencji T2 TSE, niejednorodnym sygnale w sekwencjach T2 TRIM i T1 SE o średnicy do ok. 1,5 cm - najpewniej zmiany zejściowe po przebytym udarze lub stłuczeniu tkanki mózgowej.
Róg potyliczny prawej komory bocznej na tym poziomie nieco wydłużony jak w przypadku zmian bliznowatych.