Prosba o konsultację medyczną

napisał/a: ~IKAR 2011-11-06 18:51
Zwracam się z prośba o konsultacje w sprawie orzeczenia odmownego Towarzystwa ubezpieczeniowego.
Starszy Pan ubezpieczony jest od tzw. poważnego zachorowania co dla Towarzystwa znaczy m.in.

"9) operacja aorty – operacja chirurgiczna aorty piersiowej lub brzusznej, przeprowadzona z powodu zagrażającej życiu choroby naczynia, w tym tętniaków, rozwarstwienia lub koarktacji aorty. Termin nie obejmuje zabiegów polegających na wprowadzeniu stentu do aorty oraz zabiegów dotyczących jedynie odgałęzień aorty;"

cytat z OWU Polisy.

Zabiegi operacyjne zaś które były konieczne i przeprowadzone u tej osoby (miażdzyca) to zgodnie z przedstawioną mi i Towarzystwu dokumentacją medyczną :

cyt":
Trombektomia - Aorty,
Pomost aortalno-dwuudowy,
Znieczulenie ogólne dotchawiczne z monitorowaniem rozszerzonym,
Thrombendarterektomia tętnicy udowej wspólnej i głębokiej po stronie lewej,
Trombektomia lewego ramienia protezy Y i drenaż rany sposobem Redona,
Znieczulenie miejscowe nasiękowe. "

Czy cokolwiek z tych zabiegów kwalifikuje się - do spełnienia warunków def. OWU umowy - oczywiście Towarzystwo odmawia i twierdzi iż nie. Twierdzi iż zabieg dotyczył tylko "odgałęzień aorty" - co jest wykluczeniem z pkt.9 OWU.

Będę wdzięczny za weryfikacje od strony lekarskiej. Czy jest sens bić się dalej, czy może Towarzystwo rzeczywiście ma racje. ?

pozdrawiam
Ireneusz Kaczmarek