PROSZĘ O PRZETŁUMACZENIE

napisał/a: necia2 2010-11-18 17:23
Witam prosiła bym o przetłumaczenie wyniku mamy, ponieważ jej lekarz prowadząca nie jest zbyt chętną osobą do omówienia z mamą tego wyniku i zbywa ją półsłówkami.
WYNIK BADANIA MAKROSKOPOWEGO:
Pierś lewa z zawartością dołu pachowego o wym. 28x21x7 cm.
Wrzeciono skórne o wym 19x13,5 cm i brodawka bez zmian.
Na przekrojach na pograniczu kwadratów zewn. obszar białej lśniącej tkanki o wym. 5x6x3 cm bez makroskopowo widocznego ewidentnego guza. Poza opisanymi zmianami pierś o utkaniu tłuszczowym, znaleziono 23 węzły chłonne. Największe węzły o maksymalnym wym. 2cm w stanie zaniku tłuszczowego.
x, xA,oB, oC, oD, oE, oF, oF, oH, oI, oJ
wA(2), wB(1), wC(3), wD(1), wE(2), wF(4), wG(1), wH(4), wI(5).
MIKROSKOPOWO:
CARCINOMA INVASIVUM IN STATU DEGENERATIONE POST THERAPIAM DCIS MULTIFOCALIS.
W licznych wycinkach z makroskopowo opisanego obszaru zmian pogranicza kwadrantów zewnętrznych we włóknistym, szkliwiejącym zrębie stwierdzono wieloognniskowo mikroogniska i rozproszone komórki raka naciekającego, wykazujące niewielkiego stopnia zmiany zwyrodnieniowe.
Obraz może odpowiadać niepełnej odpowiedzi na stosowaną terapię, przy pozostałości ok. 20% utkania guza.
Biorąc pod uwagę obszar na którym w/w zmiany występują, można określić maksymalny pierwotny wymiar guza na ok. 5 cm.
Linie odcięcia i brodawka wolne od utkania nowotworowego. W 11 z 23 węzłów chłonnych stwierdzono rozległe włóknienie i szkliwienie a w 5 z nich mikroogniska bądz rozproszone komórki nowotworowe. Stwierdzono także naciek nowotworowy pojedyńczej drobnej gałazki nerwowej y:pT2, pN2a, pMx.


BARDZO PROSZĘ O POMOC, i z góry przepraszam jeżeli powtarzam temat lub proszę któregoś z moderatorów o przeniesienie mojego postu w odpowiednie miejsce.
napisał/a: SebekW 2010-12-16 11:11
RAK INWAZYJNY CARCINOMA INVASIVUM - stadium raka wrastającego w głąb błony
śluzowej i następnie przedostającego się do tkanki gruczołu piersiowego.