Prtoszę o interpretację moich wyników

napisał/a: -praw-jagoda5040 2011-08-01 23:05
LYM% 51,5
NEU% 37,1
NEU(tys/ul 1,58
NCV 101
OB 22
Kobieta 55 lat
Dziękuję