Informujemy, że w dniu 17.07.2024 r. forum rozmowy.polki.pl zostanie zamknięte. Jeśli chcesz zachować treści swoich postów lub ciekawych wątków prosimy o samodzielne skopiowanie ich przed tą datą. Po zamknięciu forum rozmowy.polki.pl, wszystkie treści na nim opublikowane zostaną trwale usunięte i nie będą archiwizowane.
Dziękujemy!
Redakcja polki.pl

Dodatkowo informujemy, że w dniu 17.07.2024 r. wejdą w życie zmiany w Regulaminie oraz w Serwisie polki.pl

Zmiany wynikają z potrzeby dostosowania Regulaminu oraz Serwisu do aktualnie świadczonych usług, jak również do obowiązujących przepisów prawa.

Najważniejsze zmiany obejmują między innymi:

  • zakończenie świadczenia usługi Konta użytkownika,
  • zakończenie świadczenia usługi Forum: Rozmowy,
  • zakończenie świadczenia usługi Polki Rekomendują,
  • zmiany porządkowe i redakcyjne.

Z nową treścią Regulaminu możesz zapoznać się tutaj.

Informujemy, że jeśli z jakichś powodów nie akceptujesz treści nowego Regulaminu, masz możliwość wcześniejszego wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta użytkownika. W tym celu skontaktuj się z nami pod adresem: redakcja@polki.pl

Po zakończeniu świadczenia usług dane osobowe mogą być nadal przetwarzane, jednak wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów, nie dłużej niż 6 lat po zakończeniu świadczenia usług (okres przedawnienia roszczeń).

Meridia 10

napisał/a: pukeko 2007-08-19 23:15
Mam pytanie?Chciała bym schudnąć i słyszałam o tabletkach Meridia 10.Czy ktoś może ich próbował i może mi o nich coś bliżej powiedzieć?Czy pomagają?
napisał/a: klapouszek2 2007-08-26 16:20
Meridia® 10; Meridia® 15
Sibutramine hydrochloride
Działanie
Inhibitor wychwytu zwrotnego monoamin - przede wszystkim noradrenaliny i serotoniny, ułatwiający normalizację masy ciała. Działanie lecznicze wykazują metabolity aminowe sybutraminy - wtórny (metabolit 1) i pierwotny (metabolit 2). Sybutramina i jej metabolity nie wpływają na uwalnianie monoamin i nie są inhibitorami MAO. Działanie polega na nasileniu poposiłkowego uczucia sytości oraz na zwiększeniu wydatku energetycznego poprzez nasilenie termogenezy. Po podaniu doustnym sybutramina dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego i w znacznym stopniu ulega efektowi pierwszego przejścia przez wątrobę. Po podaniu doustnym 20 mg chlorowodorku sybutraminy maksymalne stężenie we krwi występuje po 1,2 h. Farmakologicznie czynne metabolity 1 i 2 osiągają maksymalne stężenie we krwi po 3 h, a ich T0,5 wynosi odpowiednio 14 i 16 h. Sybutramina wiąże się z białkami osocza w 97%, a jej metabolity w 94%. Stężenia obu metabolitów osiągają stan stacjonarny w ciągu 4 dni. Sybutramina i jej czynne metabolity są metabolizowane głównie w wątrobie. T0,5 wynosi 1,1 h.

Wskazania
Wspomagająco, w połączeniu z dietą, w leczeniu otyłości u pacjentów ze wskaźnikiem BMI ≥ 30 kg/m2 oraz u pacjentów z nadwagą (BMI ≥ 27 kg/m2) ze współistniejącymi czynnikami ryzyka, takimi jak cukrzyca typu 2 lub dyslipidemia. Preparat powinien być stosowany u pacjentów, u których leczenie niefarmakologiczne było nieskuteczne, tzn. nie uzyskano lub nie utrzymano zmniejszenia mc. większego niż 5% w ciągu 3 miesięcy. Stosowanie preparatu powinno być częścią długotrwałego, kompleksowego leczenia pod kontrolą lekarza, mającego doświadczenie w leczeniu otyłości.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Otyłość wtórna. Ciężkie zaburzenia łaknienia w wywiadzie. Zaburzenia psychiczne (u pacjentów z chorobą dwubiegunową istnieje ryzyko wystąpienia epizodu manii). Zespół Gilles de la Tourette'a. Jednoczesne (oraz w ciągu 2 tyg. po ich odstawieniu) stosowanie inhibitorów MAO oraz innych leków działających na o.u.n., takich jak leki przeciwdepresyjne oraz leki stosowane w psychozach, zaburzeniach snu lub w celu zmniejszenia masy ciała. Choroba niedokrwienna serca, zastoinowa niewydolność serca, tachykardia, miażdżyca zarostowa tętnic obwodowych, zaburzenia rytmu serca lub choroby naczyniowe mózgu (udar lub przemijający atak niedokrwienny) w wywiadzie. Nie poddające się leczeniu nadciśnienie tętnicze (>145/90 mm Hg). Nadczynność tarczycy. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Łagodny rozrost gruczołu krokowego z zatrzymaniem moczu. Guz chromochłonny nadnerczy. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Nie stosować u dzieci i młodzieży do 18 r.ż., u dorosłych powyżej 65 r.ż. (brak badań klinicznych), a także u pacjentów nadużywających narkotyków, alkoholu lub leków. Ciąża i okres karmienia piersią.

Środki ostrożności
Leczenie preparatem należy przerwać gdy podczas kolejnych pomiarów zwiększa się wartość spoczynkowej akcji serca o ≥ 10 uderzeń/min lub wartość ciśnienia skurczowego/rozkurczowego o ≥ 10 mm Hg. Lek należy odstawić u pacjentów z niepoddającym się leczeniu nadciśnieniem tętniczym, gdy ciśnienie tętnicze będzie większe niż 145/90 mm Hg podczas 2 kolejnych pomiarów. Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi w wywiadzie (w rzadkich przypadkach informowano o depresji, myślach samobójczych i samobójstwie); jeśli wystąpią objawy depresji należy przerwać stosowanie preparatu. W czasie leczenia należy zwracać szczególną uwagę na takie działania niepożądane jak: nasilająca się duszność, ból w klatce piersiowej i obrzęki kostek. Ostrożnie stosować u pacjentów z padaczką, niewielkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek, ruchami mimowolnymi lub tikami wokalnymi w wywiadzie rodzinnym, jaskrą z otwartym kątem przesączania lub u pacjentów z ryzykiem wystąpienia podwyższonego ciśnienia śródgałkowego, ze skłonnością do krwotoków. Preparat zawiera laktozę i nie powinien być stosowany u pacjentów z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Ciąża i okres karmienia piersią
Preparat jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią. Kobiety w wieku rozrodczym powinny w trakcie leczenia preparatem stosować skuteczną antykoncepcję.

Działanie niepożądane
Większość działań niepożądanych wystąpiła w pierwszych 4 tyg. leczenia, ich nasilenie oraz częstotliwość zmniejszały się z upływem czasu. Bardzo często obserwowano: suchość w jamie ustnej, bezsenność, zaparcie. Często: tachykardię, kołatanie serca, nadciśnienie tętnicze, rozszerzenie naczyń krwionośnych (uderzenia gorąca), nudności, nasilenie dolegliwości związanych z guzkami krwawniczymi, nudności, ból i zawroty głowy, parestezje, niepokój, zwiększoną potliwość, zaburzenia smaku. Mogą również wystąpić: reakcje nadwrażliwości (m.in. pokrzywka, wykwity skórne, obrzęk naczynioruchowy, reakcje anafilaktyczne), małopłytkowość, choroba SchĂśnleina i Henocha, migotanie przedsionków, napadowy częstoskurcz nadkomorowy, pobudzenie, depresja, napady padaczkowe, przemijające zaburzenia pamięci krótkotrwałej, niewyraźne widzenie, biegunka, wymioty, łysienie, ostre śródmiąższowe zapalenie nerek, zapalenie kłębuszków nerkowych obejmujące tkankę łączną i naczynia włosowate, zatrzymanie moczu, zaburzenia wytrysku, impotencja, zaburzenia cyklu miesiączkowego, krwotok maciczny, przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi. Rzadko obserwowano objawy odstawienia, takie jak zwiększone łaknienie i ból głowy.

Interakcje
Preparatu nie należy stosować z innymi lekami, które zwiększają stężenie serotoniny w mózgu. Ostrożnie stosować z inhibitorami izoenzymu CYP3A4, takimi jak ketokonazol, itrakonazol, erytromycyna, klarytromycyna, troleandomycyna, cyklosporyna (przyspieszenie akcji serca i zwiększenie stężeń czynnych metabolitów sybutraminy we krwi). Rifampicyna, fenytoina, karbamazepina, fenobarbital i deksametazon indukują izoenzym CYP3A4 i mogą przyspieszać metabolizm sybutraminy. Jednoczesne stosowanie z lekami przeciwmigrenowymi (sumatriptan, dihydroergotamina), opioidami (pentazocyna, petydyna, fentanyl, dekstrometorfan) lub lekami z grupy SSRI może prowadzić do wystąpienia zespołu serotoninowego. Ostrożnie stosować z lekami wpływającymi na hemostazę oraz lekami, które mogą zwiększać ciśnienie tętnicze lub przyspieszać akcję serca (m.in. leki sympatykomimetyczne). Lek nie osłabia działania doustnych preparatów antykoncepcyjnych. Należy zachować 2-tygodniową przerwę pomiędzy odstawieniem sybutraminy, a rozpoczęciem leczenia MAO. Pojedyncza dawka sybutraminy nie nasila działania alkoholu. Brak badań dotyczących jednoczesnego stosowania sybutraminy i orlistatu.

Dawkowanie
Doustnie. Dorośli: początkowo 10 mg raz dziennie, rano. U pacjentów, u których nie nastąpiło odpowiednie zmniejszenie mc. (co najmniej 2 kg po 4 tyg.) i tolerancja leku była dobra, dawkę można zwiększyć do 15 mg raz dziennie. U pacjentów, u których po 4 tyg. stosowania tej dawki nie nastąpiło zmniejszenie mc. o co najmniej 2 kg, lek należy odstawić. Kapsułki należy połykać w całości, popijając płynem. Okres leczenia nie powinien być dłuższy niż 12 miesięcy.
Leczenie preparatem należy przerwać, gdy mc. ustabilizuje się, a zmniejszenie mc. wyniesie mniej niż 5% mc. przed rozpoczęciem leczenia lub gdy zmniejszenie mc. po 3 miesiącach leczenia stanowi mniej niż 5% mc. przed rozpoczęciem leczenia. Leczenia nie należy konytnuować u pacjentów, którzy ponownie przybrali na wadze ≥ 3 kg po wcześniejszym zmniejszeniu mc.
U pacjentów ze współistniejącymi chorobami leczenie preparatem można kontynuwać tylko wtedy, gdy zmniejszenie mc. powoduje inne, korzystne klinicznie zmiany, takie jak zmiana profilu lipidowego u pacjentów z dyslipidemią lub normalizacja stężenia glukozy we krwi u pacjentów z cukrzycą typu 2.

Uwagi
Podczas leczenia należy kontrolować częstość akcji serca oraz ciśnienie tętnicze krwi, szczególnie u pacjentów z zespołem bezdechu sennego: w pierwszych 3 miesiącach leczenia pomiary należy wykonywać co 2 tyg., między 4-6 miesiącem raz w miesiącu, następnie raz na trzy miesiące. Preparat może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
napisał/a: Karmel 2007-10-03 20:51
A ja mogę ci naprawdę pomóc mój numer gadu 5712684, zawsze odpowiem na pytania osób walczących z nadwagą albo niedowagą.
napisał/a: halska 2008-02-19 13:24
mam pytanko
chcialabym sobie kupic meridie bo wiem mniej wiecej jak dziala ale boje sie isc do lekarza po recepte
co mam powiedziec zeby mi ja dal?
napisał/a: Hubert 2008-02-19 16:56
halska napisal(a):mam pytanko
chcialabym sobie kupic meridie bo wiem mniej wiecej jak dziala ale boje sie isc do lekarza po recepte
co mam powiedziec zeby mi ja dal?ja miałem efekt Jojo po meridzie :(((((((((( przytyłem 17 kg.....
natomiast po stosowaniu PhytoChi schudłem już 14 - dłużej to trwało ale brak efektu jojo .. nadal to piję

więcej info o produkcie info@quertis.pl
napisał/a: pukeko 2008-02-19 21:35
Witam
Czy możesz coś więcej napisać o tym produkcie który pijesz??
napisał/a: pukeko 2008-02-28 17:14
Gdzie Ty kupiłaś tak drpgo Meridie??
Przecież w aptece kosztuje 55zł
napisał/a: livi9 2008-02-28 18:47
kupilam ja w szczecinie na wyszynskiego jakies 2 miechy temu. fajnie ze kosztuje 55zł?
napisał/a: pukeko 2008-02-28 22:12
No to ładnie przepłaciłaś :((
W Gdyni w aptekach jest po 55 a meridia 15 po 59zł
napisał/a: longerowa 2008-03-03 23:09
Witam.

Czy rozpoczęcie kuracji od razu od Meridii 15 jest bezpieczne?
Czy lekarz nie powinien mi na początek wypisać Merdii 10?

Pozdrawiam
napisał/a: wika1 2008-03-16 19:07
Cześć ja biorę Meridie dopiero tydzień narazie efektów nie widac niewiem czy muszę się ogranicza z jedzeniem i ćwiczyć
djfafa
napisał/a: djfafa 2008-03-16 19:22
Wika w 90% chudnięcie to dieta + wysiłek fizyczny! Leki to tylko dodatki. Jakby zastępowały to co napisałem to nie sądzisz, że probelmu otyłości by nie było?